Adresse St Olavsplass 2, Inngang Langesgate

Telefon +47 47 97 80 89 (Til Tekehtopa)

Mail: babylon.surol@gmail.com